Illustration av den europeiska rymdsonden JUICE och planeten Jupiter. ESA/AOES

Illustration av den europeiska rymdsonden JUICE och planeten Jupiter. ESA/AOES

Rymdstyrelsen ger bidrag till praktikplats på Nasa

Nasa educationRymdstyrelsen har skrivit avtal med National Aeronautics and Space Administration (Nasa) i USA om att ge svenska studenter möjlighet att delta i Nasas International Internship Program (Nasa I2). Studenter ges möjlighet att göra praktik på ett av Nasas center. Praktikperioden genomförs under en av vår- sommar- eller höstterminerna.
Läs mer om den här och andra möjligheter till praktik och utbildning utanför Sverige

Skolmaterial om planeterna för åk 2-3

Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden

Leia och björndjuretLeia går i tvåan och älskar rymden. Hon får följa med tre björndjur (tardigrader) på ett äventyr bland planeterna i vårt solsystem. De besöker alla planeterna, träffar nyfikna robotar och kraschade rymdsonder.

Det här nyutkomna skolmaterialet bygger på aktuell svensk rymdforskning och kan användas som ett komplement till rekommendationer i LGR 2011, i bland annat NO-ämnen och svenska.

Läs materialet, ladda ner och skriv ut

 

Aktuella utlysningar

Öppen utlysning av forskningsmedel (2015-R)

Tre ljusår hög dam- och gaspelare i Carina-nebulosan

Rymdstyrelsen utlyser nu en möjlighet för forskare att inkomma med ansökningar avseende forskning under åren 2016-2019. Sista ansökningsdag är den 13 maj 2015. Forskare som är verksamma i Sverige, eller som avser att starta forskningsverksamhet inom landet 2016, är välkomna att söka. Stöd kan även sökas till förberedelser för forskning enligt ovan. Det finns inga begränsningar i forskningsområden som täcks av utlysningarna. Exemplen på områden som tidigare stötts inkluderar oceanografi, geodesi, skogsforskning, atmosfärsforskning, fysiologi, materialforskning, rymdfysik, utforskning av solsystemet, astronomi och kosmologi.

Länk till mer information och ansökningshandlingar

Sista ansökningsdag:   13 maj 2015

 

Utlysning av programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT 2015

Ariane 5

Rymdstyrelsen utlyser även i år programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT.

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom år 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. Ryt är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

För att främja svenskt deltagande i utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s ramprogram Horisont 2020 kan medel inom Ryt under 2015 även sökas specifikt för projekt som syftar till att möjliggöra för svenska företag att vinna utvecklingsuppdrag inom ramprogrammet.

 Länk till mer information och ansökningshandlingar

Sista ansökningsdag är den 12 juni 2015.

 

Utlysning av NRFP-SMF 2015


Rymdstyrelsen utlyser för tredje gången Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram för små och medelstora företag, NRFP-SMF. Information om programmet och samtliga ansökningshandlingar återfinns här.

Syftet med programmet är att stärka forskningssamverkan på det rymdtekniska området mellan näringsliv och universitet, högskola och forskningsinstitut. Forskningsprojekten skall främja relevans och kvalitet i forskningen samt bidra till industrins kunskapsutveckling och konkurrenskraft. NRFP-SMF är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag i samarbete med akademien.

Länk till mer information och ansökningshandlingar

Sista ansökningsdag: 12 juni 2015.

  

Ny skrift om satellitnavigering

GNSSSatellitnavigering har förändrat vår vardag i grunden och är en viktig del av samhällets infrastruktur. Positionering med hög noggrannhet sparar till exempel miljonbelopp vid vägbyggen och ger mer bränslesnål lastbilstrafik. Kommunikation mellan tele- och datanät över hela världen optimeras med hjälp klockor som synkroniseras med satelliternas atomur.

Samlingsbegreppet för olika system för satellitnavigering är Global Navigation Satellite System (GNSS). Rymdstyrelsen samordnar det svenska deltagandet i det europeiska GNSS-programmet som heter Galileo. Med denna skrift vill Rymdstyrelsen visa på bredden av användningsområden för GNSS-tekniken.

Ladda ner skriften "Navigera i vardagen - Satelliterna visar vägen i samhället".

Beställ skriften kostnadsfritt

 

Rymdstyrelsen föreslås få ansvar för nationell samordning av Copernicus

Rymdstyrelsen föreslås få ansvar för nationell samordning av Copernicus och ett större ansvar för att främja fjärranalysanvändningen.

Copernicus

SMHI har redovisat ett regeringsuppdrag om hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i framtiden. Rymdstyrelsen och en rad andra myndigheter har deltagit i arbetet. Redovisningen beskriver bland annat vilket kunskapsunderlag som behövs för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.  Ett av förslagen som delges i rapporten är att Rymdstyrelsen ska ges ansvar och resurser för nationell samordning av Copernicus och för att skapa förutsättningar för att data och tjänster från Copernicus sprids i samhället för bästa nytta. Syftet är att säkerställa att Sverige ska kunna dra full nytta av gjorda investeringar i infrastruktur och de klimat- och miljörelevanta data och tjänster som kommer Sverige till del genom programmet. Idag har många potentiella användare av Copernicus för lite kunskap för att kunna utnyttja programmets data, information och tjänster i sitt klimatanpassningsarbete.

Redovisningen slår också ett slag för att geodata ska tillhandahållas öppet och fritt tillgängligt som ett led i att nå målen med klimatanpassningen.

Redovisningen till  Miljö- och energidepartementet:

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat (PDF-fil, 4,70 MB)

Läs mer om Copernicus

  

Rapporter från utredningarna om ett svenskt marksegment för hantering av Sentineldata

-  användarkrav

Rymdstyrelsen gav under 2014 Metria AB och Spacemetric AB i uppdrag att utreda möjliga lösningar för ett framtida svenskt samverkande marksegment för att svenska användare på ett bra sätt ska få tillgång till fjärranalysdata från Copernicus, EU:s program för jordobservation. Utredningarna är nu klara och publiceras här nedan.

 Utredningarna kommer att skickas på remiss till de närmast berörda användarmyndigheterna och forskarna men Rymdstyrelsen välkomnar naturligtvis alla att kommentera förslagen. Kontaktperson är Karin Holmquist (namn.efternamn@snsb.se).

Utredning svenskt marksegment för sentineldata användarkrav (PDF-fil, 4MB)

Utredning svenskt marksegment för sentineldata tekniska krav (PDF-fil, 1MB)

   

Sverige som rymdnation

Svenska rymdäventyrSverige är ett rymdland att räkna med. Svenska ingenjörer och forskare ligger i framkant på många områden inom rymdverksamheten. I den nya boken "Svenska rymdäventyr - många fler än du anar" kan du läsa om dem och deras bedrifter. Till exempel uppfinningen av det första miljövänliga raketbränslet och konstruktionen av sju avancerade satelliter och en svenskbyggd månsond. På Europas största rymdraket finns vitala svenska delar. Svenska instrument finns på satelliter som ligger i banor runt Mars, Venus och Saturnus - nu också runt en komet. Merkurius och Jupiter står på tur. Upprinnelsen till boken var avsaknaden av en populärvetenskapligt skriven bok som ger en översikt över vad Sverige faktiskt gör och har gjort i rymden.

"Svenska rymdäventyr" är beställd av Rymdstyrelsen, skriven av journalisten och författaren Börje Lundberg och utgiven av Trafik-Nostaligiska Förlaget.

Boken finns att köpa i bokhandeln och på nätet från och med den 21 november.

Till Adlibris

Till Bokus

Till CDON 

 

Rosetta

Rymdsonden Rosetta har färdats genom rymden i snart tio år för att nå sitt mål – kometen Churyumov-Gerasimenko. Ombord finns bland annat svenska instrument som ska användas för att för första gången i detalj undersöka en komet. Rosetta ska även skicka ner en landare på kometens yta för att på så sätt kunna studera den på riktigt nära håll. Här har vi samlat information, bilder och animeringar som rör Rosetta.

Information om Esa

ESA Council 2012

Den största delen av Rymdstyrelsens budget, cirka 70 %, går till projekt som genomförs inom det europeiska rymdorganet Esa. Internationellt samarbete är helt nödvändigt inom rymdverksamhet eftersom projekten ofta kräver stora resurser i form av både kompetens och pengar. Därför behöver flera länder gå ihop och genomföra projekten tillsammans. Det europeiska samarbetet ökar i betydelse och det blir allt viktigare för svenska företag och forskare att medverka i europeiska program för att positionera sig i den internationella konkurrensen.

Under fliken Sverige i rymden/Esa kan du hitta nyheter från Esas råd och programkommittéer, en sida som uppdateras med ny information varje månad. Programkommittéernas uppdrag och svenska kontaktpersoner listas på en särskild sida. Du hittar också information om Sveriges bidrag till Esas olika program.

Allmänt om Esa
Senaste nytt från Esa
Sveriges deltagande i Esa
Esas programstyrelser

Missa inte!

Logotyp Rymdkanalen

Letar du efter spännande nyheter med rymdanknytning? Stort som smått? Då ska du besöka vår andra webbplats Rymdkanalen.se

Rymdkanalen är en sajt om rymden. Här kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden.
På Rymdkanalen.se hittar du artiklar, filmer, tips och nyheter, av både lättare och mer avancerad karaktär. Vår ambition är att väcka och öka intresset för naturvetenskap, främst hos unga.

Besök oss gärna! Vi finns även på Twitter och Facebook.

Twitterlogo Följ Rymdkanalen på Twitter

ikoner   Följ Rymdkanalen på Facebook

Läromedel: Vi rymmer till rymden - ett äventyr i tyngdlöshet

- Hur går astronauter på toaletten?Vi rymmer till rymden
- Vad är g-kraft?
- Hur byggs en satellit?
Baskunskaper om bemannade rymdfärder och livet på en rymdstation är ämnet i detta kompletta skolpaket för årskurs 3, 4 och 5. Paketet består av ett elevhäfte, en lärarhandledning och en DVD.

Ladda ner elevboken Vi rymmer till rymden (pdf 4MB)

Ladda ner lärarhandledningen Vi rymmer till rymden (pdf 154 kB)

Mer information om Vi rymmer till rymden 

 
  

Entreprenörskap och rymd

En förändrad marknad och nya behov – vilka nya möjligheter kan det ge svenskt högteknologiskt kunnande?
 
Världens samlade intäkter från rymdverksamheter uppgår till 150–165 mdr USD enligt OECD, varav statliga rymdbudgetar utgör cirka 65 mdr USD medan den kommersiella marknaden (bestående av produkter, tjänster och infrastruktur för kommunikation, TV-distribution och positionering) uppgår till cirka 95 mdr USD.
 
Under senare år har det skett en förändring av den globala rymdmarknaden där ett växande antal företag utvecklar lösningar beställda från offentliga rymdorganisationer. Samtidigt kommer allt fler människor i kontakt med rymdtekniken i sin vardag och nya möjligheter och behov uppstår.
 
Se filmklippet från seminariet Entreprenörskap och rymd från den 11 november 2013
 

 


 Facebook Rymdstyrelsen på Facebook

 ikoner  Följ Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg på Twitter